Cubaj lemn rotund online dating

(2) Pentru depozite/depozite temporare, centre de sortare și prelucrare a materialelor lemnoase: Sumal Agent - Registrul electronic identificat prin indicativul depozitului generat de SUMAL (3) Pentru piețe, târguri, oboare, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase: Sumal Agent - Registrul electronic identificat prin indicativul depozitului generat de SUMAL (4) Pentru statele membre UE: documente intracomunitare, respectiv documentele specifice țării de unde au fost obținute materialele lemnoase; (5) Pentru state din afara UE: avizul de însoțire emis de către deținătorul materialelor lemnoase, în baza declaraţiei vamale de import, denumită în continuare DVI şi, după caz, a licenţei FLEGT, cu condiția ca emiterea și tipărirea se facă de la locul acordării liberului de vamă. (6) Pentru materiale lemnoase care se transbordează și pentru cele care se achiziționează: avizul de însoțire. - (1) În timpul transportului materialelor lemnoase, documentul care dovedește proveniența acestora și care trebuie să însoțească transportul este avizul de însoţire, pentru care emitenții au obligativitatea transmiterii informațiilor standardizate în SUMAL, și anume: a) aviz de însoţire primar; b) aviz de însoțire secundar. (3)Avizul de însoţire secundar este documentul de însoţire pentru materiale lemnoase expediate din alte locaţii decât locul de recoltare, fiind diferențiate după cum urmează: a) pentru materiale lemnoase altele decât cherestelele; modelul acestuia este prevăzut în anexa nr. (7) Pentru materialele lemnoase confiscate: procesul verbal de confiscare/hotărâre judecătorească definitivă, înregistrate în SUMAL (8) Ocoalele silvice sunt obligate să-și amenajeze spații de depozitare pentru preluarea în custodie a materialelor lemnoase confiscate sau reținute în vederea confiscării. (2) Avizul de însoţire primar este documentul de însoţire a materialelor lemnoase expediate de la locul de recoltare. 3; b) pentru cherestele; modelul acestuia este prevăzut în anexa nr. (4) Avizele de însoţire a materialelor lemnoase se emit în 3 exemplare: exemplarul 1 însoţeşte materialele lemnoase în timpul transportului şi rămâne la beneficiar, exemplarul 2 rămâne la contabilitatea în care este deschisă gestiunea, care poate fi proprie sau diferită de cea a emitentului, după caz, iar exemplarul 3 rămâne la emitent; în cazul exportului la biroul vamal se depune o copie a avizului de însoţire a materialelor lemnoase. Punct de descărcare:..................................................................... ............................................................................................................................................................................................................

836 din 7 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 747 din data de 14 octombrie 2014 Ordinul nr. 426 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioarerul Oficial al României. Com./ CUI/CNP ..................................................................... PRIM-MINISTRU Dacian Julien CIOLOȘ Anexa Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. (2)-(8) nu au proveniență legală, dacă pentru avizele de însoțire emise nu au fost obținute codurile offline/online în condițiile reglementate. Date privind expediţia: Mijlocul de transport .................................. Expeditor ................................................................................. (10) În cazul în care transportul a început în baza unui cod offline, la momentul intrării mijlocului de transport care transportă materialele lemnoase într-o zonă accesibilă GSM, SUMAL generează codul online, precum şi data, ora și minutul obtinerii, pe care conducătorul mijlocului de transport are obligaţia să le înscrie în avizul de însoţire. (12) În cazul în care SUMAL nu generează codul unic din cauza informațiilor standardizate referitoare la specie și volum, conducătorul mijlocului de transport are obligația de a opri transportul și de a anunța telefonic structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură despre situația creată, iar structura teritorială de specialitate realizează control și, după caz, aplică măsurile legale; (13) La finalizarea transportului destinatarul utilizator de SUMAL Agent – Registru electronic, are obligaţia, în perioada de valabilitate a avizului, de a verifica veridicitatea codului unic, data, ora și minutul, prin interogarea aplicaţiei SUMAL la locul de descărcare, precum şi corectitudinea datelor înscrise în avizul de însoțire, înainte de descărcarea efectivă a transportului. Conducătorul mijlocului de transport : Numele şi prenumele ....................................... Numele şi prenumele persoanei împuternicite să efectueze recepţia/destinatar persoana fizică: …………………….………………………………

Search for cubaj lemn rotund online dating:

cubaj lemn rotund online dating-81

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “cubaj lemn rotund online dating”